• pops
  • pops

Пазар на електронна рикша-глобален анализ на индустрията, размер, дял, растеж, тенденции и прогноза, 2020-2026 г.

E-Rickshaw е електрическо триколесно превозно средство, използвано предимно за търговски цели за превоз на пътници и товари. Електрическата рикша е известна още като електрически тук-тук и тото. Той използва батерия, тягови двигател и електрическо задвижване, за да задвижва превозното средство.
Рикшите са виден начин за търговски пътнически превози, особено в Индия, Китай, АСЕАН и няколко страни в Африка. По -ниските транспортни разходи, по -ниските разходи за рикши и тяхната маневреност по задръстените градски пътища са някои предимства на рикшите, които стимулират търсенето им по целия свят. Нещо повече, строгите норми на емисиите, повишаването на цените на горивата, стимулите спрямо електронните рикши и увеличеният диапазон на електронните рикши изместват предпочитанията на потребителите към електронните рикши. Освен това очакваната забрана за превозни средства, задвижвани с гориво, вероятно ще засили търсенето на електронни рикши.
Глобалният пазар на електронна рикша е сдържан главно от слабо развитата инфраструктура за таксуване в няколко държави. Освен това липсата на регулации също ограничава световния пазар на електронна рикша.
Глобалният пазар на електронна рикша може да бъде сегментиран въз основа на типа рикша, капацитета на батерията, мощността, компонентите, приложението и региона. По отношение на типа рикша, световният пазар на електронна рикша може да бъде класифициран в два сегмента. Като се има предвид изискването за ниско тегло за по-висока ефективност, процентът на приемане на електронни рикши с отворен тип нараства сред потребителите.
Въз основа на капацитета на батерията, световният пазар на електронна рикша може да бъде разделен на два сегмента. По-голям капацитет на батерията, по-дълъг обхват на електронна рикша; следователно собствениците предпочитат електронни рикши с голям капацитет. При батериите с по -голям капацитет теглото се увеличава пропорционално. По отношение на мощността, световният пазар на електронна рикша може да бъде разделен на три сегмента. Търсенето на електронни рикши с мощност на двигателя между 1000 и 1500 вата нараства, което се дължи главно на тяхната рентабилност, съчетана със значителен въртящ момент.
Що се отнася до компонентите, световният пазар на електронна рикша може да бъде класифициран в пет сегмента. Батерията е основен и скъп компонент на електронната рикша. Батериите изискват честа поддръжка и изискват подмяна след определен период от време, за да се осигури гладка и ефективна работа на автомобила. Шасито е друг жизненоважен компонент на електронната рикша и следователно представлява основен дял на пазара по отношение на приходите. Въз основа на приложението, световният пазар на електронна рикша може да бъде разделен на пътнически и стоков транспорт. Сегментът за пътнически превози държи виден дял на пазара по отношение на приходите през 2020 г., което се дължи на увеличеното използване на рикши за пътнически пътувания. Нещо повече, включването на електронни рикши от транспортни компании при поискване вероятно ще стимулира сегмента на пътническите превози на пазара.
Що се отнася до региона, глобалният пазар на електронна рикша може да бъде сегментиран на пет видни региона. Азиатско-тихоокеанският регион представлява основен дял на пазара по отношение на приходите през 2020 г., което се дължи главно на нарастващото търсене от страна на потребителите, правителствените стимули и подкрепящите политики, забраната за рикши с гориво и повишаването на цените на горивата. Освен това, рикшите са виден вид транспорт в градските райони на няколко държави в Азия, като Китай и Индия. Освен това присъствието на водещи в световен мащаб производители на електронни рикши е друг виден двигател на пазара на електронни рикши в Азиатско-тихоокеанския регион.
Ключови играчи, работещи на световния пазар на електронни рикши, са Mahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD. И Pace Agro Pvt. Ltd.
Докладът предлага цялостна оценка на пазара. Той прави това чрез задълбочени качествени прозрения, исторически данни и проверими прогнози за размера на пазара. Прогнозите, представени в доклада, са получени с помощта на доказани изследователски методологии и предположения. По този начин докладът от изследването служи като хранилище за анализ и информация за всеки аспект на пазара, включително, но не само: регионални пазари, технологии, видове и приложения.
Изследването е източник на надеждни данни за:
 Пазарни сегменти и подсегменти
 Пазарни тенденции и динамика
 Доставка и търсене
Размер на пазара
 Текущи тенденции/възможности/предизвикателства
 Конкурентен пейзаж
 Технологични пробиви
 Верижен анализ на стойността и анализ на заинтересованите страни
Регионалният анализ обхваща:
 Северна Америка (САЩ и Канада)
 Латинска Америка (Мексико, Бразилия, Перу, Чили и други)
 Западна Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, скандинавските страни, Белгия, Холандия и Люксембург)
 Източна Европа (Полша и Русия)
 Asia Asia (Китай, Индия, Япония, АСЕАН, Австралия и Нова Зеландия)
 Среден Изток и Африка (GCC, Южна Африка и Северна Африка)
Докладът е съставен чрез обширни първични изследвания (чрез интервюта, проучвания и наблюдения на опитни анализатори) и вторични изследвания (което включва реномирани платени източници, търговски списания и бази данни на индустрията). Докладът също така включва пълна качествена и количествена оценка чрез анализ на данни, събрани от индустриални анализатори и участници на пазара в ключови точки от веригата на стойността на индустрията.
Отделен анализ на преобладаващите тенденции на пазара на майката, макро- и микроикономически показатели, регламенти и мандати е включен в обхвата на изследването. По този начин докладът проектира привлекателността на всеки основен сегмент през прогнозния период.
Акценти от доклада:
 Пълен анализ на фона, който включва оценка на пазара на майката
 Важни промени в динамиката на пазара
 Сегментиране на пазара до второ или трето ниво
Исторически, текущ и прогнозиран размер на пазара от гледна точка както на стойността, така и на обема
 Отчитане и оценка на последните развития в индустрията
 Пазарни дялове и стратегии на ключови играчи
 Развиващи се нишови сегменти и регионални пазари
Обективна оценка на траекторията на пазара
 Препоръки към компаниите за укрепване на позициите им на пазара   
Забележка: Въпреки че е положено внимание за поддържане на най-високите нива на точност в докладите на TMR, последните промени, специфични за пазара/доставчика, може да отнемат време, за да бъдат отразени в анализа.
Това проучване на TMR е всеобхватна рамка на динамиката на пазара. Той включва главно критична оценка на пътуванията на потребителите или клиентите, настоящите и нововъзникващите пътища, както и стратегическа рамка, която позволява на CXO да вземат ефективни решения.
Нашата основна основа е 4-квадрантната рамкова EIRS, която предлага подробна визуализация на четири елемента:
 Карти за потребителски опит
 Прозрения и инструменти, базирани на изследвания, базирани на данни
 Приложими резултати за изпълнение на всички бизнес приоритети
 Стратегически рамки за стимулиране на растежа
Изследването се стреми да оцени настоящите и бъдещите перспективи за растеж, неизползваните пътища, фактори, формиращи техния потенциал за приходи, както и моделите на търсене и потребление на световния пазар, като го раздели на регионална оценка.
Следните регионални сегменти са обхванати изчерпателно:
 Северна Америка
 Азиатско -тихоокеански регион
 Европа
 Латинска Америка
 Близкия изток и Африка
Рамката на квадранта на EIRS в доклада обобщава нашия широк спектър от изследвания и консултации, базирани на данни за CXO, за да им помогне да вземат по-добри решения за бизнеса си и да останат като лидери.
По -долу е моментна снимка на тези квадранти.
1. Карта на потребителския опит
Изследването предлага задълбочена оценка на пътуванията на различни клиенти, свързани с пазара и неговите сегменти. Той предлага различни впечатления на клиентите за използването на продуктите и услугите. Анализът разглежда по -отблизо техните болезнени точки и страхове в различни точки на докосване на клиентите. Решенията за консултации и бизнес разузнаване ще помогнат на заинтересованите страни, включително CXO, да определят картите за потребителски опит, съобразени с техните нужди. Това ще им помогне да се стремят към повишаване на ангажираността на клиентите с техните марки.
2. Прозрения и инструменти
Различните прозрения в изследването се основават на сложни цикли от първични и вторични изследвания, с които се занимават анализаторите по време на изследването. Анализаторите и експертните съветници в TMR възприемат в цялата индустрия инструменти за количествена информация за клиентите и методологии за прогнозиране на пазара, за да достигнат до резултати, което ги прави надеждни. Проучването предлага не само оценки и прогнози, но и безпроблемна оценка на тези цифри върху пазарната динамика. Тези прозрения обединяват базирана на данни изследователска рамка с качествени консултации за собственици на фирми, ръководители на управление, политици и инвеститори. Прозренията също ще помогнат на клиентите да преодолеят страховете си.
3. Действащи резултати
Констатациите, представени в това проучване от TMR, са незаменим наръчник за изпълнение на всички бизнес приоритети, включително тези, критични за мисията. Резултатите, когато бъдат приложени, показаха осезаеми ползи за заинтересованите лица в бизнеса и промишлените субекти, за да повишат техните резултати. Резултатите са съобразени с индивидуалната стратегическа рамка. Проучването илюстрира и някои от последните казуси за решаване на различни проблеми от компании, с които са се сблъсквали в своето пътуване по консолидация.
4. Стратегически рамки
Проучването дава възможност на бизнеса и всеки, който се интересува от пазара, да създаде широки стратегически рамки. Това стана по-важно от всякога, предвид настоящата несигурност поради COVID-19. Проучването обсъжда консултации за преодоляване на различни подобни прекъсвания в миналото и предвижда нови за повишаване на готовността. Рамките помагат на бизнеса да планира стратегическите си приспособления за възстановяване от такива разрушителни тенденции. Освен това анализаторите от TMR ви помагат да разбиете сложния сценарий и да внесете устойчивост в несигурни времена.
Докладът хвърля светлина върху различни аспекти и отговаря на съответните въпроси на пазара. Някои от важните са:
1. Кой може да бъде най -добрият инвестиционен избор за навлизане в нови продукти и услуги?
2. Какви ценностни предложения трябва да се стремят предприятията, докато финансират нови изследвания и разработки?
3. Кои разпоредби ще бъдат най -полезни за заинтересованите страни, за да засилят мрежата си от вериги за доставки?
4. В кои региони в близко бъдеще може да нарасне търсенето в определени сегменти?
5. Кои са някои от най-добрите стратегии за оптимизация на разходите с доставчици, с които някои добре утвърдени играчи са постигнали успех?
6. Кои са основните перспективи, които C-suite използва, за да придвижи бизнеса към нова траектория на растеж?
7. Кои държавни разпоредби биха могли да оспорят статута на ключовите регионални пазари?
8. Как нововъзникващият политически и икономически сценарий ще повлияе на възможностите в ключови области на растеж?
9. Какви са някои от възможностите за привличане на стойност в различни сегменти?
10. Каква ще бъде бариерата за навлизане на нови играчи на пазара?
Със солиден опит в създаването на изключителни пазарни доклади, Transparency Market Research се очерта като една от доверените компании за пазарни проучвания сред голям брой заинтересовани страни и CXO. Всеки доклад на Transparency Market Research преминава през строга изследователска дейност във всеки аспект. Изследователите от TMR следят отблизо пазара и извличат полезни точки, стимулиращи растежа. Тези точки помагат на заинтересованите страни да планират съответно своите бизнес планове.
Изследователите на TMR провеждат изчерпателни качествени и количествени изследвания. Това проучване включва принос от експертите на пазара, фокусирано внимание върху последните събития и други. Този метод на изследване прави TMR да се откроява от другите фирми за проучване на пазара.
Ето как Проучването на пазара на прозрачността помага на заинтересованите страни и CXO чрез докладите:
Включване и оценка на стратегически сътрудничества: Изследователите на TMR анализират последните стратегически дейности като сливания, придобивания, партньорства, сътрудничества и съвместни предприятия. Цялата информация е събрана и включена в доклада.
Оценки на идеалния размер на пазара: Докладът анализира демографските данни, потенциала за растеж и способността на пазара през прогнозния период. Този фактор води до оценка на размера на пазара и също така дава очертания за това как пазарът ще възстанови растежа през периода на оценка.
Инвестиционни изследвания: Докладът се фокусира върху текущите и предстоящите инвестиционни възможности на определен пазар. Тези развития информират заинтересованите страни за настоящия инвестиционен сценарий на пазара.
Забележка: Въпреки че е положено внимание за поддържане на най-високите нива на точност в докладите на TMR, последните промени, специфични за пазара/доставчика, може да отнемат време, за да бъдат отразени в анализа.


Час на публикация: 12 март 2021 г.